Margrete Auken retter skarp kritik mod Europa-Kommissionen

Foto: Europa-Parlamentet

Margrete Aukens parti i Europa-Parlamentet, De Grønne, kritiserer Europa-Kommissionen for at oprette EU’s nye fælles sundhedsberedskab, HERA, uden inddragelse af Parlamentet og med en hånd holdt under industrien.

Af Laura Nymark Duholm, i samarbejde med Anja Lunding Hansen og Ida Katrine Smitt

Ved plenarmødet for Europa-Parlamentet i Strasbourg i går gik bølgerne højt. Parlamentet skulle nemlig diskutere EU’s nye beredskabsmyndighed på sundhedsområdet, HERA. HERA har til formål at styrke EU’s position i en eventuelt ny kommende pandemi.

Flere medlemmer af De Grønne, herunder Margrete Auken, gik på talerstolen og udtrykte deres utilfredshed med, at HERA vil medføre flere investeringer i den private sektor. Man er hos De Grønne bange for, at der med disse investeringer følger manglende gennemsigtighed i forhold til, hvordan pengene bruges, og hvilke krav industrien skal leve op til.

”Vi har et system, der holder hånden over industrien. Med interessekonflikter og uden krav til gennemsigtighed i forhold til forsknings-, fremstillings- og forhåndsindkøbsaftaler. Ingen gennemsigtighed om offentlig finansiering af virksomheder om vaccinepriser, salgsindtægter omkostninger for kliniske forsøg osv.,” sagde Margrete Auken fra talerstolen.

Dertil udtaler Margrete Auken, at man hellere burde investere i non-profitvirksomheder og samarbejde med ikke-kommercielle forskningsinstitutioner og derved opretholde en høj grad af transparens.

Parlamentet uden for indflydelse

Et andet kritikpunkt lyder på, at Kommissionen har sat Parlamentet uden for indflydelse i implementeringen af den nye beredskabsmyndighed.

De Grønne udtrykte med det samme bekymring om initiativet, da det blev offentliggjort under Ursula von der Leyens tale om Unionens tilstand den 15. september 2021. De sendte på daværende tidspunkt et brev med deres bekymringer til Kommissionen.

HERA-initiativet

HERA blev præsenteret i forbindelse med, at Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, holdt sin årlige tale om Unionens tilstand den 15. september 2021. 

”HERA vil yde et stort bidrag, når det kommer til at håndtere fremtidige sundhedstrusler hurtigere og bedre. Vi har innovationskapacitet og videnskabelig kapacitet, viden i den private sektor, og vi har kompetente nationale myndigheder. Nu skal vi sørge for at forene disse og tilføje massive midler,” sagde von der Leyen undervejs i talen. 

I talen udtrykte von der Leyen også sit ønske om, at man i den kommende tid skal oprette en stærk europæisk sundhedsunion. Herunder har HERA til formål at forudse kommende sundhedsfaglige kriser. Derudover skal HERA skabe overblik over fælles europæiske værnemidler som medicin, vacciner osv. samt fordeling af disse i en eventuel ny pandemi.

Tirsdag var det så blevet tid til at diskussionen skulle tages på gulvet i Parlamentet. Og her mærkede De Grønne opbakning fra flere andre partier i Europa-Parlamentet.

Det var nemlig ikke kun på venstrefløjen, at de kritiske røster spredte sig. Også det danske Europa-Parlamentsmedlem fra de Konservative, Pernille Weiss, var på talerstolen i går, hvor hun talte på vegne af sin gruppe EPP. Pernille Weiss talte med store bogstaver, da hun fik tid på talerstolen.

”Der skal være en slutdato for, at Kommissionen kører alene videre med opgaven, og der skal fremlægges en politisk designproces, som inddrager Parlamentet som medlovgiver, for sådan gør man i demokratier,” udtalte Pernille Weiss.

Kommissionen prioriterer fart på proceduren

Kommissæren for Sundhed, Stella Kyriakides, udtaler om kritikpunktet, at det ville tage for lang tid at oprette HERA som et agentur, som ellers ville give Parlamentet indflydelse på implementeringen. Derudover vil man kunne lave mere agil lovgivning, når Parlamentet ikke skal spørges.

”Jeg forstår fuldt ud Parlamentets ønske om at vurdere det foreslåede. Derfor inkluderer vi en vurderingsklausul for HERA. Men for at man kan vurdere noget, må man først give det en chance og se det i funktion. Jeg er fuldt ud engageret i at involvere Parlamentet tæt i denne vurderingsproces og dets udfald,” siger Stella Kyriakides.

Minimumsnormeringer medfører øget forældrebetaling

Indførelsen af minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner vil gøre det dyrere for forældre at sende deres børn i vuggestue og børnehave. På sigt vil man kigge på justering af fripladsordningen som løsning for lavindkomstfamilier siger Mette Bjerre, byrådsmedlem for SF i Aarhus Kommune.

Af Laura Nymark Duholm

I december sidste år blev der indgået en aftale mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale Venstre, der skal sikre minimumsnormeringer fra 2025. På sigt vil dette medføre, at egenbetalingen for forældre vil stige i mange daginstitutioner, da ansættelse af flere pædagoger vil få udgifterne for institutionerne til at stige.

Forældre må max betale 25% af, hvad institutionspladsen koster, og i mange kommuner betaler forældre allerede den maksimale procentsats. En af disse kommuner er Aarhus Kommune, og her har man ikke planer om at skrue ned for procentsatsen for derved at skåne forældrene for prisstigningerne, fortæller Mette Bjerre (SF).

Mette Bjerre har siddet i byrådet for SF i Aarhus Kommune siden 2018

”Jeg synes, det er det værd, at forældrene kommer til at betale lidt mere. Jeg har også indtryk af, at forældrene gerne vil betale det ekstra for normeringerne,” siger Mette Bjerre.

I Aarhus Kommune har man ved budgetforliget for 2021 besluttet at afsætte yderligere 70,9 millioner til bedre normeringer, så minimumsnormeringerne er opnået allerede i 2024. Egenbetalingen for daginstitutionspladserne vil altså stige hurtigere i Aarhus end i øvrige kommuner.

”Det er klart, at for lavindkomstfamilier kommer prisstigningerne til at have en betydning,” siger Mette Bjerre.

Når prisstigningerne begynder at indtræffe, og lavindkomstfamilierne kan mærke at økonomien strammer til, er Mette Bjerre åben for at kigge på om de fripladsordninger, der i dag er gældende, skal justeres. Flere familier vil derved kunne få økonomisk støtte til at betale for institutionspladserne. Denne løsning er der opbakning til hos Enhedslisten i Aarhus.

”Det er klart, at der skal kigges på, hvem der kan få fripladsordninger. Som det er nu, er systemet slet ikke optimalt,” siger Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus Kommune.

Lone Smith lægger derudover vægt på vigtigheden i, at normeringerne opgøres på institutionsplan. Fra Christiansborgs side har man endnu ikke lagt sig fast på udformningen af normeringerne, men i Aarhus Kommune vil både Enhedslisten og SF kæmpe for at normeringerne bliver rullet ud på institutionsniveau, det slår Mette Bjerre fast.

”Målet for os er, at normeringerne skal måles på hver enkelt institution,” siger hun.

Hør Mette Bjerre fortælle om minimumsnormeringernes pris i videoen nedenfor

Hello world!

Welcome to Mediajungle.dk. Once you’ve read these messages, you can either edit or delete this post.

IMPORTANT:If you wish your site to be visible outside of the Mediajungle-community, you will need to change the settings in Dashboard -> Settings -> Reading.

Please note 1: We will auto delete accounts (including all content), where the owner has not logged in for two years.

Please note 2: Your site must have some relation to your activities at The Danish School of Media and Journalism. If this is not the case, please choose another blog service.